ข่าวเด่นวันนี้ : 26 ก.ค. 2560 
    (26 ก.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ก.ค. 2560 
    (24 ก.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ก.ค. 2560 
    (22 ก.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีรับพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานสำหรับพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกจังหวัดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ ตัว...
ข่าวเด่นวันนี้ : 11 ก.ค. 2560 
    (9 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 11 ก.ค. 2560 
    (9 กรกฎาคม 2560) พิธีเปิดงาน วิ่งตามรอยพ่อ ในวาระ ๖๐ ปี โรงพยาบาลพระพุทธบาท...
ข่าวเด่นวันนี้ : 11 ก.ค. 2560 
    (8 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 11 ก.ค. 2560 
    (7 กรกฎาคม 2560) พิธีเปิดนิทรรศการดอกเข้าพรรษาและพิธีเปิดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 11 ก.ค. 2560 
    (7 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๐ ต้น...
ข่าวเด่นวันนี้ : 30 มิ.ย. 2560 
    (29 มิถุนายน 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 01 มิ.ย. 2560 
    (29 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 พ.ค. 2560 
    (23 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 พ.ค. 2560 
    (21 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินประทานปริญญาบัตร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 02 พ.ค. 2560 
    (26 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ในพระราชพิธีสงกรานต์ พุท...
ข่าวเด่นวันนี้ : 30 เม.ย. 2560 
    (13 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวคำอวยพรและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื้องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 30 เม.ย. 2560 
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ศูนย์บริการประชาชนบูรณาการร่วมของหน่วยงานในสั...
ข่าวเด่นวันนี้ : 19 เม.ย. 2560 
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 19 เม.ย. 2560 
    (11 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 10 เม.ย. 2560 
    (09 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีฉลองนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ ของกระทรวงศึกษาธิการ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 10 เม.ย. 2560 
    (07 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดง Channel Three Powers Team concert...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 เม.ย. 2560 
    (06 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย 60...
ข่าวเด่นวันนี้ : 03 เม.ย. 2560 
    (31 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 03 เม.ย. 2560 
    (27 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบ บ้านพอเพียงชนบท...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 มี.ค. 2560 
    (24 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 มี.ค. 2560 
    (23 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (18 มี.ค. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดผู้กระทำผิด ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวนกว่า 5 แสนเม็ด...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (7 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย น.พ.สสจ.สบ, แรงงาน จ.สบ,และผู้แทนท้องถิ่น จ.สบ. เข้ารับรางวัลพระราชทานการนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดต้นแบบ ระดับเพชร)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (7 มี.ค.60) การนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (4 มี.ค.60) พิธีสรงน้ำพระเขี้ยวแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเปลื้องเครื่อง (เชิงบันไดนาคด้านประตูเสด็จ) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) เปิดงาน วันนักข่าว ๖๐ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (14 กพ 60) พิธีเปิดกิจกรรมงานวิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (12 ก.พ.60) ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (10 ก.พ.60) พิธีเปิดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ก.พ. 2560 
    (05 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สบ เฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 69) แถลงข่าวเทศกาล แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 03 ก.พ. 2560 
    (30 มค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 543 
    test...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (24 มค 60) พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (21 มค 60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระพุทธแสงธรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (21 มค 60) ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (20 ม.ค.60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 ม.ค.60) พิธีเวียนประทักษิณ และประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 มค 60) พิธีถวายเครื่องสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้สด) พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระนเรศวรมหาราช เนื่องใน วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (17 มค 60) เปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (16 มค 60) พิธีเปิดงานวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) ตัวแทนผู้ประกอบการและชาวจังหวัดสระบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) พิธีปลงผมนาคผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (15 มค 60) พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100วัน) จำนวน 119 รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ : 22 ม.ค. 2560 
    (09 มค 60) ประธานพิธีเปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐสระบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ม.ค. 2560 
    วันนี้ (28 ธค 59) พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก (วางพานประดับพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า...
ข่าวเด่นวันนี้ : 28 ธ.ค. 2559 
    (27 ธ.ค.59) พิธีการออกสลากการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ งาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ธ.ค. 2559 
    (23 ธค 2559) พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ธ.ค. 2559 
    (23 ธค 2559) พิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบวงสรวงศาลหลักเมือง ในพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาล ของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ธ.ค. 2559 
    (18 ธค 2559) โครงการ"สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี" พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ธ.ค. 2559 
    (18 ธค 2559) โครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 24 ธ.ค. 2559 
    (17 ธค 2559) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ธ.ค. 2559 
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) วันธารน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 ธ.ค. 2559 
    (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 ธ.ค. 2559 
    (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 ธ.ค. 2559 
    (1 ธค 59) พิธีประกาศอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 ธ.ค. 2559 
    (1 ธค 59) ทำบุญตักบาตรตามโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ : 543 
    (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พิธีเวียนประทักษิณาและวันทารอยพระบาท และ พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 543 
    (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 22 พ.ย. 2559 
    การจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" จังหวัดสระบุรี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 10 พ.ย. 2559 
    ซื้อข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 01 พ.ย. 2559 
    ต้อนรับคณะคณาจารย์ และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 30 ต.ค. 2559 
    พิธีบำเพ็ญพระกุศล(ปัณรสมวาร ๑๕ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ต.ค. 2559 
    พิธีเปิดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ"กำจัดผักตบชวา...
ข่าวเด่นวันนี้ : 25 ต.ค. 2559 
    พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ต.ค. 2559 
    พิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน"วันปิยมหาราช"...
ข่าวเด่นวันนี้ : 20 ต.ค. 2559 
    พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 20 ต.ค. 2559 
    พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ : 19 ต.ค. 2559 
    พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 17 ต.ค. 2559 
    พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 ต.ค. 2559 
    พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 ต.ค. 2559 
    พิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 ต.ค. 2559 
    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความสุขที่ยั่งยืน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 08 ต.ค. 2559 
    กิจกรรมคาราวานบิ๊กไบค์ สองล้อตามหาตะวัน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 08 ต.ค. 2559 
    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 08 ต.ค. 2559 
    วันไปรษณีย์โลก ประจำปี ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ต.ค. 2559 
    การประชุมติดตามผลเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ต.ค. 2559 
    นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ต.ค. 2559 
    ร่วมแถลงข่าวการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด....
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ต.ค. 2559 
    วันนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้ ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าพบแสดงความยินดี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.ย. 2559 
    ทดสอบระบบข่าว...