: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(9 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2560) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ถวายให้แก่วัดมะขามเรียง  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี   และเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ที่รับทุน  ณ ศาลาการเปรียญวัดมะขามเรียง  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรีโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 56231 total views, 0 views today, Your IP: 107.22.48.243  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th