: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(28 เม.ย.60) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จำกัด ประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบาย ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันนี้ (28 เม.ย.60) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จำกัด ประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบาย ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หัวข้อ "สระบุรีร่วมสนองพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังใหม่)โดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 56231 total views, 0 views today, Your IP: 107.22.48.243  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th