: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(24 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)

วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) และการอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial town Center) ๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องไพลิน ชั้น ๓ โรงแรมสระบุรีอินน์ โดยมีนายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 59215 total views, 1 views today, Your IP: 54.81.71.219  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th