ขณะนี้เวปไซต์กำลังปรับปรุง 1.สำหรับการลงข่าวประกวดราคา/สอบราคา ที่นี่ และ วาระผู้บริหาร ที่นี่
2.หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
         

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โทร 036-220439,12929  E-mail : saraburi@moi.go.th